Život v obci na dobových fotografiách

Senior klub sa od roku 2003 venuje zbieraniu starých fotografií, ktoré zachytávajú život v obci. Ochotní občania poskytli množstvo fotografií zo svojich rodinných albumov a v súčasnosti má Senior klub bohatý archív fotografií z rôznych oblastí života. Z fotografií postupne pripravujeme postery, na ktorých tematicky zoraďujeme fotografie z výletov, rodinného života, zo školského prostredia, z pobytu detí v materskej škole, z brigád a pracovných činností, z kultúrneho diania, zo športových podujatí a pod.

Postery pripravili: Mária Ducková-Adamcová a Mária Kozová