Život v obci na dobových fotografiách

Senior klub sa od roku 2003 venuje zbieraniu starých fotografií, ktoré zachytávajú život v obci. Ochotní občania poskytli množstvo fotografií zo svojich rodinných albumov a v súčasnosti má Senior klub bohatý archív fotografií z rôznych oblastí života. Z fotografií postupne pripravujeme postery, na ktorých tematicky zoraďujeme fotografie z výletov, rodinného života, zo školského prostredia, z pobytu detí v materskej škole, z brigád a pracovných činností, z kultúrneho diania, zo športových podujatí a pod.

Doteraz sme pripravili postery na tému:

  1. Výlety, zájazdy a rekreácie v minulosti lákali našich občanov
  2. Zo života rodín v minulosti
  3. Na námestí v Nových Košariskách bolo vždy rušno
  4. Občania Nových Košarísk v službách obce
  5. Pohľad do minulosti obce Nová Lipnica
  6. Mozaika z minulosti obce Jánošíková
  7. Z histórie dychovky JRD Úsvit pri Dunaji
  8. Dychovka Lužanka
  9. Michal Kováč - čestný občan našej obce
  10. Takí sme boli

Postery pripravili: Mária Ducková-Adamcová a Mária Kozová