Dunajská Lužná v praveku

Každý kultúrny národ má svoju históriu, je na ňu hrdý a rád sa k nej vracia. Aj naša národnostne zmiešaná obec má veľmi bohatú históriu. S hrdosťou sa k nej hlásia Slováci, Maďari, Rómovia aj občania iných národností. Je našou povinnosťou starať sa o historické dedičstvo, ktoré nepatrí len nám, ale aj ostatným národom Európy a sveta. Veď na Žitnom ostrove i priamo v našom chotári žili ľudia už v rokoch 700 až 550 pred Kristom. V 60. rokoch minulého storočia to dokázal archeologický výskum kniežacích mohýl zo staršej doby železnej.

Takouto dlhou históriou sa môže pochváliť len málo obcí či miest na Slovensku. Pri rôznych príležitostiach sa naši spoluobčania neraz dohadujú o tom, kto na tomto území horného Žitného ostrova žil skôr. Na základe archeologických nálezov v našej obci dnes môžeme povedať, že mnoho storočí pred naším letopočtom tu žil ľud halštatskej kultúry. Keďže vykopávky odkryli ojedinelé hodnoty z celoeurópskeho pohľadu, je našou povinnosťou zachovať ich a odovzdať ďalším generáciám.

Chcel by som sa poďakovať všetkým, jednotlivcom i inštitúciám, ktoré sa pred 40 rokmi na túto prácu podujali a doviedli ju do úspešného konca. Veľkú zásluhu na tom má PhDr. Pichlerová s kolektívom spolupracovníkov. Nielenže vykonali veľmi cennú prácu v teréne, ale všetko zaznamenali a zdokumentovali v písomnej podobe.

Naše poďakovanie patrí aj Mgr. Čambalovi a hŕstke nadšencov - našich spoluobčanov, ktorí prišli s myšlienkou pokračovať v archeologickom výskume kniežacích mohýl. Výsledky ich doterajšieho snaženia sú verejnosti sprístupnené aj v tejto publikácii.

Ing. Ladislav Cingel

Dunajská Lužná v praveku