Plasty

PLASTY sa v našej obci triedia spolu s obalmi z kovu a nápojovými kartónmi (tetrapakmi) do priehľadných vriec (žltých, príp. inej farby, ale nie čiernej) vydávaných obecným úradom po úhrade poplatku za odpady.
Vrecia sa vykladajú pred dom najneskôr v deň vývozu v skorých ranných hodinách.

PLASTY je možné odovzdať aj na zbernom dvore.

PLASTY sa triedia spolu s obalmi z kovu a nápojovými kartónmi (tetrapakmi) tiež do žltých 1100-litrových nádob pri bytových domoch.


zalohujeme

Predchádzajte vzniku odpadu a ZÁLOHUJTE PET fľaše.
Odovzdávajte ich do zberných automatov vo väčších obchodoch alebo pri nich, automat Vám vydá lístok, na základe ktorého Vám v obchode vrátia zálohu.

Je to jednoduché a v domácnosti sa vám zmenší množstvo vytriedeného plastu.
Detail obrázka

Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu. Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu.

Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu. Netreba však zabúdať na fakt, že iba to, čo my ľudia poctivo vytriedime, môže dostať „nový život“. To ostatné končí na skládke či znečisťuje rieky, oceány a prírodu. Väčšinu tohto znečistenia tvorí bežný odpad z domácností, ako sú plastové fľaše z nápojov či rôzne plastové obaly. Navyše, kúsky mikroplastov sa nachádzajú nielen v morských živočíchoch, ale aj v pitnej vode či ovzduší. Príroda si s rozkladom plastov nevie poradiť a kým sa v nej rozložia, trvá to od 100 až do 1000 rokov.

Netreba zabúdať ani na fakt, že z energetického hľadiska je recyklácia menej náročná, než výroba plastu z neobnoviteľných zdrojov ropy. Čiže triedením plastov vo veľkej miere šetríme prírodné zdroje.

Do žltého kontajnera či vreca na plasty PATRÍ

  • plastové obaly, napríklad stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov
  • plastové obaly z pracích a čistiacich prostriedkov alebo kozmetiky

Do žltého kontajnera či vreca na plasty NEPATRÍ

  • plastové obaly so zvyškami jedál, kozmetiky alebo iných prostriedkov
  • linoleum
  • guma
  • molitan
  • obaly znečistené olejovými a ropnými látkami
  • stavebný polystyrén

Nasledujúce video prezentuje, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu plastov: https://lnk.sk/cy56

V našej obci spolu s plastmi triedime aj kovové obaly a nápojové kartóny.

Ako triediť plasty

o triedeného zberu nepatria obaly so zvyškami potravín. Nemusíte ich však umývať vodou, stačí, ak z nich odstránite zvyšky. Do nádoby s objemom 1100 litrov sa zmestí asi 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by neboli stlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200. Je naozaj veľmi dôležité zošliapnuť plastové obaly pred ich vyhodením, aby zabrali čo najmenej miesta a zberové spoločnosti zbytočne nevyvážali vzduch.

Čo sa deje s plastmi po vytriedení a vyhodení?

Plastový odpad sa dotrieďuje na triediacej linke. Tu sa jednotlivé plasty delia podľa druhu a farby. Zo zmesi plastov putujúcej na páse sa vyberajú PET fľaše, fólie a penový polystyrén, ktoré majú špeciálne samostatné spracovanie. Pracovníci z triediaceho pásu postupne vyhadzujú zložky, ktoré do triedených plastov nepatria, alebo sú veľmi znečistené.

Roztriedené druhy plastov vrátane zmesi plastového odpadu, ktoré zostanú po prvotnom pretriedení, sa lisujú do balíkov a odvážajú na spracovanie k recyklátorom. Výsledkom recyklácie plastov býva vo väčšine prípadov tzv. regranulát, Je to vstupná surovina na výrobu nových plastov.

Ako môžeme znížiť množstvo odpadu

Predchádzať vzniku odpadov.

Obmedziť používanie jednorazových plastov.

Správne triedenie odpadu a recyklácia.

Používať ekologickejšie alternatívy obalov.