Matrika

Matričný úrad v Dunajskej Lužnej je úradom spoločného matričného obvodu pre obce: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov a Rovinka.

Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy.

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanom Slovenskej republiky, ktorí sa narodili uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva.

Kontaktná osoba - dvere č. 9

matrikárka Lucia Gažíková

Čo vybavíte