Kvalita ovzdušia

Dávame do pozornosti, že informácie o kvalite ovzdušia sú zverejňované na webových sídlach SHMÚ a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

Bližšie informácie o kvalite ovzdušia a vplyvoch na zdravie nájdete tiež tu: