Organizácie a združenia v obci

Organizácia

Kontakt

Tel. kontakt

Email / Web

acenter – centrum vzdelávania

Katarína Gajdošová

0910 352 449

acenter@acenter.sk

www.acenter.sk

Bedmintonová akadémia

Tomáš Ondrovič  

0944 906 565

luzna@bedmintonovaakademia.sk

www.bedmintonovaakademia.sk

Clis tanečná skupina

Iveta Baloghová

0905 603 482

info@clis.dance

www.clis.dance

COOP Jednota SD, DV Dunajská Lužná

Anna Kissová

02 45 980 972

 

DFS Prvosienka

Ľudmila Jáchimová     

0905 507 722

samorin.prvosienka@gmail.com

FB Prvosienka Šamorín

Domovské vzdelávacie centrum, n.o.

Mgr. Daniel Mikloško, PhD.                     

0908 766 349

riaditel@dvcno.sk

www.dvcno.sk

Ekumena - ženský spevácky zbor

Jana Gyarmatyová   

0908 725 296

 

Henkyho jazdci / Henky Riders

Linda Danihelová

0902 657 320

henkyriders@gmail.com

henkyriders.sk

Hokejbalový klub pre dospelých

Štefan Pažitný              

0905 284 239

 

Chartikano, o. z.

Róbert Rigó                    

0903 828 747

chartikano@gmail.com

FB Chartikano

DRAGON TAEKWONDO ACADEMY Dunajská Lužná

Andrea Audy-Motloch

0948 540 990

dragontaekwondo.sk@gmail.com

itftaekwondo.sk

Florbalový klub OZ Sokolík

Maroš Takáč

0948 486 366

majo.takac@gmail.com

www.florbalovasuperdavka.sk

Jednota dôchodcov na Slovensku

Zdenka Frčková

0919 467 949

zdenkafrckova68@gmail.com

Karate klub Chikara Dunajská Lužná

Mgr. Marek Spišák

0948 579 002

mspisak84@gmail.com

www.chikara.sk

Klimo Dance Studio 

Margaréta Klimová

0944 204 006

info@klimodancestudio.com

www.klimodancestudio.com

Ľadové medvede Veľká voda

Peter Blažek

0908 729066

info@velkavoda.sk

www.velkavoda.sk

Liga protii rakovine plus

Darina Ružeková  

02 45 980 130

czecavdl@stonline.sk

LINKA BOX

Alojz Linka                     

0903 452 390

linkabox@centrum.sk

Miestny odbor Matice slovenskej

Stanislav Bajaník           

0918 507 768

zsm.s@matica.sk

OFK Dunajská Lužná

Matej Jánošík                

0905 872 674

ofkdulu@gmail.com

www.ofkdulu.sk

OMAPO

Mgr. Andrea Tesáriková

0903 959 603

andytesarikova@gmail.com

Ostrov pomoci

Mgr. Lukáš Haizer, MBA

 

info@ostrovpomoci.sk

www.ostrovpomoci.sk

Skauting Čarokéz

Ladislav Jediný

 

carokez@carokez.sk

carokez.sk

Slovenský červený kríž

MUDr. Paulína Gálfiová, PhD.              

 

cervenykriz.dl@gmail.com

Slovenský zväz rybárov

Roman Pavelka

0907 482 643

genex@centrum.sk

Slovenský zväz záhradkárov ZO 6-37

Jozef Németh                    

 

 

Slovenský zväz žien

Eva Pavelková                

02 45 980 460

pavelkova.eva@centrum.sk

Spolok rodákov M.R. Štefánika, o. z.

Ing. Oľga Reptová              

0903 959 603

olgareptova@gmail.com

Stolnotenisový oddiel Dunajská Lužná

Ivan Baláž

0902 313 786

ivan.balaz@stuba.sk

ŠK BMX

Ing. Monika Kecskésová

0903 224 939

 
TK Petržalka Filip Kratochvíl 0902 355 812

tenisovaskolapetrzalka@gmail.com

tspetrzalka.eu

ZO chovateľov poštových holubov

Jozef GÉHRY             

02 45 985 254

gehryjozef@stonline.sk

Klub ostrov

Katarína Buzášiová 

 

FB Klub Ostrov

infoklubostrov@gmail.sk

Zelená Dunajská Lužná

Ing. Eugen Oltus      

0905 505 348

zelenadulu@gmail.com