Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

SODB 2021 - sprístupnenie dátového produktu "MOJA OBEC"

TU nájdete základné údaje Štatistického úradu SR zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov prostredníctvom dátového produktu "MOJA OBEC" - https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0108545333