Národné kultúrne pamiatky v Dunajskej Lužnej

Rímskokatolícky kostol v časti Jánošíková

Rímskokatolícky kostol v časti Jánošíková dal postaviť v roku 1786 opät Daniel Somogyi na mieste gotického kostola z 13. storočia. Dostavaný bol v roku 1797 s patrocíniom Povýšenie sv. Kríža. Kostol získal vzácnu sochu Panny Márie s dieťatkom od mníchov z kláštora Celldömölk, ktorí utekali pred Turkami. Do roku 1975 bol aj pútnickým kostolom, púte boli obnovené v roku 1995.

Rímskokatolícky kostol

Súčasná podoba rímskokatolíckeho kostola

Oltár rímskokatolíckeho kostola

Oltár rímskokatolíckeho kostola

Detail oltára rímskokatolíckeho kostola

Detail oltára rímskokatolíckeho kostola

Interiér rímsko-katolíckeho kostola

Interiér rímskokatolíckeho kostola

Chór a organ rímsko-katolíckeho kostola

Chór rímskokatolíckeho kostola a varhany

 

Kaplnka sv. Martina v časti Nové Košariská

K neoddeliteľným pamiatkam obce patril do roku 1984 rímskokatolícky gotický kostol sv. Martina, postavený v prvej polovici 13. storočia, ktorý bol v roku 1770 prestavaný na barokový. V roku 1854 vyhorel spolu s celou dedinou. Zachovalo sa iba presbytérium (miesto pri hlavnom oltári kostola). Na jeho mieste stojí kaplnka sv. Martina.

Kaplna sv. Martina

Kaplnka svätého Martina v Nových Košariskách

Oltár Kaplnka sv. Martina

Interiér kaplnky svätého Martina

 

Evanjelický kostol v časti Nové Košariská

Evanjelický kostol bol postavený v roku 1814 v klasicistickom štýle.

Evanjelický kostol v Dunajskej Lužnej

Evanjelický kostol s bustou M. R. Štefánika

Busta M.R.Štefánika

Busta M.R.Štefánika

Oltár evanjelického kostolaInteriér evanjelického kostola

Interiér evanjelického kostola

 

Zvonica v časti Nová Lipnica

V roku 1864 bola v neogotickom slohu postavená zvonica v časti Nová Lipnica. V minulosti slúžila na ohlasovanie času obeda, živelných pohrôm a pod.

Zvonica v Novej Lipnici

Zvonica v Novej Lipnici z roku 1864

Foto: J. Kotus

Web spracovanie: P. Schauer