Elektronické doručovanie

V príprade, že majú daňovníci a poplatníci aktivovanú elektronickú schránku na portály www.slovensko.sk, rozhodnutie na dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatok za komunálny odpad posiela obecný úrad len elektronicky.

Rozhodnutie aj elektronicky posielame v režime do vlastných rúk s fikciou doručenia. Tu je potrebné upozorniť, že pri prijímaní úradného rozhodnutia v tomto režime, daňovník najprv potvrdí doručenku a až za 5 až 15 minút mu bude rozhodnutie doručené do schránky.

Pri používaní bude portál poskytovať pomoc, napríklad po podpise doručenky sa zobrazí okno s informáciou, že doručovaná správa nemusí byť doručená hneď, ale najneskôr do 15 minút. Nateraz e-schránka takúto informáciu neposkytuje.

Čítajte viac: https://ekonomika.sme.sk/c/20536867/slovensko-sk-bude-vyzerat-ako-gmail-toto-su-nove-e-schranky.html#ixzz4i4un1v6Q