1. rozpočtové opatrenie 2022

Uznesením č. 2022/02-05 zo dňa 23.02.2022 obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2022.