Civilná ochrana

Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenia mimoriadnej situácie. V priebehu života sa stretávame s rôznymi mimoriadnymi udalosťami. Predpokladom ich úspešného zvládnutia je pripravenosť každého z nás. Na našej stránke Vám poskytneme informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť a ako postupovať, keď je ohrozený život, zdravie a majetok.

Základné informácie o spôsoboch a postupoch, ktoré pomôžu v prípade potreby ochrániť život, zdravie alebo majetok

Odborná príprava - časť CO starostovia

Príprava štábu objektu

Príprava krízových štábov

Radiation Incident 2007 - Project U-2010