Obsah

Stavebný úrad

Sídlo

Obecný úrad Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7
900 42  Dunajská Lužná
 

Kontakty

 

Ing. Mária Boháčová
02/40259824
maria.bohacova@dunajskaluzna.sk
obecný úrad prízemie