Obsah

Stavebný úrad

 

Sídlo
Obecný úrad Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7
900 42  Dunajská Lužná

Kontakty:

Ing. Veronika Džuppová
02/40259824
veronika.dzuppova@dunajskaluzna.sk
obecný úrad prízemie