Obsah

Stavebný úrad

 

Sídlo
Obecný úrad Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7
900 42  Dunajská Lužná

Kontakty:

Ing. František Sedlák
02/40259834
frantisek.sedlak@dunajskaluzna.sk
obecný úrad prízemie