Obsah

Stavebný úrad

 

Sídlo
Obecný úrad Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7

900 42  Dunajská Lužná

 

Kontakty:

Obecný úrad - prízemie (dvere č.1)

Referát

Meno Č. dverí Telefón e-mail, poznámka
referent stavebného úradu Ing. František Sedlák 1 02/40259834

frantisek.sedlak@dunajskaluzna.sk

referentka stavebného úradu

Ing. Katarína Smolejová

1 02/40259819 katarina.smolejova@dunajskaluzna.sk
referent stavebného úradu Ing. Marián Švec 1 02/40259824 marian.svec@dunajskaluzna.sk
administratívna pracovníčka Alžbeta Tollárová 1   stavebnyurad@dunajskaluzna.sk