Obsah

Stavebný úrad

Sídlo

Obecný úrad Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7
900 42  Dunajská Lužná
 

Kontakty

Ing. Danica Meršaková
02/40259834
danica.mersakova@dunajskaluzna.sk
obecný úrad prízemie

 

Ing. Mária Boháčová
02/40259824
maria.bohacova@dunajska.luzna
obecný úrad prízemie