Obsah

Stavebný úrad

Sídlo

Obecný úrad Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7
900 42  Dunajská Lužná
 

Kontakty
Meno Telefón E-mail Lokalizácia
Ing. Benjamín Baráth 02/40259824 benjamin.barath@dunajskaluzna.sk obecný úrad prízemie
Ing. Danica Meršaková 02/40259834 danica.mersakova@dunajskaluzna.sk obecný úrad prízemie