Kapitálový rozpočet obce Dunajská Lužná rok 2006

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY SPOLU v tis. Sk Návrh Plnenie
k 30.06.2006
návrh
zmeny
  tis. Sk tis. Sk % tis. Sk
         
CELEM 24 569 4 191 17,06 26 057
Príjem z predaja pozemkov za školou, Sarkozy 7 281 314 4,32  
Drobný predaj pozemkov, záhrady+Trafo 3 160 0 0,00  
Príjem z plynární - Stašiniak, Poľná 600 0 0,00  
ČOV - ekvivalenty 500 0 0,00  
Príspevky na IS 1 000 292 29,20  
Združené finančné prostriedky Záhradná,Agátová,Nová 900 0 0,00  
Príjem z FNM - energetika 3 413 3 413 100,00 1 488
Príjem ZSE Stašiniak elektro 175 172 98,29  
Príjem z predaja KDS 500 0 0,00  
Komunikácia Záhradná, Agátová/Za záhradami/ MVRR 700 0 0,00  
MKS - rekonštrukcia - projekty 1 850 0 0,00  
IBV Stašiniak - vodovod, kanal., MŽP - EF 1 490 0 0,00  
MKS - rekonštrukcia , revitalizácia a prístavba 5% 2 000 0 0,00  
Štadión 5% 1 000 0 0,00  
         
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU v tis. Sk Návrh Plnenie
k 30.06.2006
návrh
zmeny
  tis. Sk tis. Sk % tis. Sk
         
CELEM 29 936 4 652 15,54 31 424
         
SPRÁVA ÚRADU 6 755 2 283 33,80  
Rekonštrukcia budovy obecného úradu 6 305 2 252 35,72  
Komunálna technika / HS/ 300 31 10,34  
Nákup počítačov s príslušenstvom 150 0 0,00  
         
CESTNÁ DOPRAVA 5 162 24 0,46  
Projektová dokumentácia-doprava I/63 + zameranie /150/ 500 24 4,80  
Projekty cintorín 3x 32 0 0,00  
Komunik.a ISpre IBVobjekty verejnej splašk.vody-Stašiniak 80 0 0,00  
Projekty otvorenie nových ulíc 150 0 0,00  
Komunikácia Záhradná ul.+ Agátová N.L. Jánošíková 4 000 0 0,00  
Komunikácia Kelemen 300 0 0,00  
Výstavba chodníka od p.Straku po p.Rumera 100 0 0,00  
         
ROZVOJ OBCE 18 019 2 345 13,01  
Úprava dažďových vpústi 500 0 0,00  
Privádzač do ATS- rekonštrukcia 1 000 0 0,00  
Autobusové zastávky 2 Gruner Miloslavovská 500 0 0,00  
Verejné osvetlenie - gen.rekonštrukcia 500 0 0,00  
MRv nových uliciach 300 0 0,00  
Vsakovačky a priekopy 300 0 0,00  
Dopravné značky a spomalovače 400 209 52,25  
Označenie ulíc 100 0 0,00  
Trhovisko Nové Košariská 1 200 0 0,00  
Prístavba MŠ N.L. - projekty 600 0 0,00  
Cintorín Jánošíková - plot, chodník 600 0 0,00  
Rekonštrukcie domu smútku N.L. 300 0 0,00  
Zmeny a doplnky k územnému plánu a digitalizácia 600 120 20,00  
Prístavba garáže OcU 300 0 0,00  
Telefónna digitálna ústredňa 80 0 0,00  
Cyklistická cesta na hrádzi Dunaja 5% náklady 700 0 0,00  
MKS- rekonštrukcia -projekty 1 850 1 428 77,19  
MKS- inv.náklady rekonštrukc., revitalizácia a prístavba 5% 2 000 0 0,00  
Viacúčelové ihrisko v areáli OFK 250 0 0,00  
Tréningové inrisko na štadióne 150 23 15,34  
Viacúčelové ihrisko v areáli OFK 200 0 0,00  
MKS- revital.,rekonštr., neuznané náklady 1 704 0 0,00  
MKS- revital.,rekonštr., neuznané náklady 1 810 0 0,00  
Cyklistická cesta na hrádzi Dunaja neuznané náklady 132 0 0,00  
OcU- zvýšenie nákladov 143 0 0,00  
Štadión - rekonštrukcia 800 565 70,63  
Rekonštrukcia budovy OcU-FNM energetika       1 488
Štadión 5% nákladov 1 000 0 0,00