Zberný dvor v Dunajskej Lužnej

Miesto

Zberný dvor nájdete na Jánošíkovskej ulici smerom na Kalinkovo oproti družstevnému dvoru PD Úsvit.

Pre koho je určený

Zberný dvor je určený len pre fyzické osoby - nepodnikateľov s trvalým pobytom v obci Dunajská Lužná, resp. pre fyzické osoby – nepodnikateľov s vlastníckym právom k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastroch obce Dunajská Lužná.

Vstupné čipy na zberný dvor

Vstup na zberný dvor je od 1.6.2020 možný len s čipom. Čip je pridelený poplatníkovi na základe úhrady poplatku za vývoz komunálneho a drobného stavebného odpadu v obci. 

Stratu čipu je potrebné bezodkladne ohlásiť na referáte odpadového hospodárstva telefonicky 02/40 259 820 alebo e-mailom na jana.dubovcova@dunajskaluzna.sk alebo martina.vitazkova@dunajskaluzna.sk.

Otváracia doba

Marec - Október
  • Utorok: 13:00 - 18:00
  • Štvrtok: 13:00 - 18:00
  • Sobota: 09:00 - 18:00
November - Február
  • Streda: 12:00 - 17:00
  • Sobota: 09:00 - 16:30