Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2020

OMAPO, občianske združenie, Dunajská Lužná č. 259
IČO: 31802192

Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2020

Zhodnotenie za rok 2020

V roku 2020  bola prepravná služba poskytnutá v 560  prípadoch, z toho:

pre občanov   z Dunajskej Lužnej   378          t.j.   67,5 %

                         z Miloslavova              36                    6,4  %

                         z Kalinkova                  53                    9,5 %

                         z Hamuliakova            93                  16,6 %

Podľa stanovených kategórií bola služba poskytnutá nasledovne:

                         ZŤP                            123              t.j.   22,0 %

                         Dôchodcom              422                     75,4 %

                         Inv. dôchodcom           5                        0,9  %               

                         Rodičom s deťmi       10                        1,7 %

Za rok 2020 bolo najazdených 16 226 km, z toho

Dunajská Lužná 9864 km, Kalinkovo 1871 km, Miloslavov 1411 km,  Hamuliakovo  3080 km.

Výdavky na prevádzku sociálneho taxíka predstavujú  čiastky  celkom za rok 2020 a jednotlivé polroky nasledovne:

  1. polrok  14984,11 EUR
  2. polrok  17850,83 EUR
    celkom 32834,94 EUR

Štruktúra zdrojov –  príjmov za jednotlivé polroky a za rok celkom  32 834,94 z toho:
                                                          1.polrok                             2.polrok                 celkom              %

obce                                                 12861,61                             9314,60               22176,21         67,5           

poberatelia služby – klienti            1100,20                             1180,50                  2280,70           7,0

OMAPO, o.z.  (2% z daní)                1022,30                             2587,53                  3609,83        11,0

Obec Rovinka                                                                               4768,20                  4768,20        14,5

celkom                                           14 984,11                         17 850,83              32 834,94

Dunajská Lužná, 13.1.2021