Obsah

Poslanci obce

V komunálnych voľbách 29.10.2022 boli do zastupiteľstva obce zvolení poslanci, ktorí dňa 28.11.2022 zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

PhDr. Matúš Baráth, PhD.

matus.barath@dunajskaluzna.sk

barath

 

Doc. Mgr. Mária Belešová, PhD.

maria.belesova@dunajskaluzna.sk

Belesova

 

Ing. Peter Gajdošech

peter.gajdosech@dunajskaluzna.sk

gajdosech

 

Mgr. Lukáš Haizer, MBA

lukas.haizer@dunajskaluzna.sk

haizer

 

MUDr. Mgr. Miroslava Hercová

miroslava.hercova@dunajskaluzna.sk

Hercova

 

PaedDr. Juraj Jánošík

juraj.janosik@dunajskaluzna.sk

jj

 

Mgr. Branislav Karovič

branislav.karovic@dunajskaluzna.sk

karovic

 

Ing. Marián Kučera

marian.kucera@dunajskaluzna.sk

kucera

 

Ing. Katarína Lindvayová

katarina.lindvayova@dunajskaluzna.sk

lindvayova

 

RNDr. Peter Paľaga

peter.palaga@dunajskaluzna.sk

palaga