Obsah

Obecná polícia Dunajská Lužná

 

Sídlo
Miestne kultúrne stredisko
Námestie sv. Martina č. 3
900 42  Dunajská Lužná


Kontakty:

Ing. Vladimír Klimo
náčelník obecnej polície
0917 325 807
obecnapolicia@dunajskaluzna.sk

PhDr. Ján Marko, MBA
obecný policajt
0917 325 724

JUDr. Viliam Seregi
obecný policajt

Radovan Hanidžiar
obecný policajt

Mgr. Attila Haulik
obecný policajt