Obsah

Obecná polícia Dunajská Lužná

Sídlo
Miestne kultúrne stredisko
Námestie sv. Martina č. 3
900 42  Dunajská Lužná
Kontakty
Funkcia Meno Telefón e-mail
náčelník obecnej polície Ing. Vladimír Klimo 0917 325 807 obecnapolicia@dunajskaluzna.sk
obecný policajt Ján Fodora 0917 325 724  
obecný policajt Bc. Ján Marko    
obecný policajt Mgr. Attila Haulik