Rybárske lístky

Kontaktná osoba - dvere č. 9

Zuzana Mészárosová

Vydanie rybárskeho lístka:

Pri vydaní rybárskeho lístka je občan povinný predložiť k nahliadnutiu občiansky preukaz.

Rybársky lístok sa vydáva:

1.    týždenný ..........1,50€
2.    mesačný............3,00€
3.    ročný.................7,00€
4.    trojročný..........17,00€

Od poplatku (okrem iných) sú oslobodené aj osoby do pätnásť rokov.