Obsah

Dotazník je aktívny v čase od 21.03.2022 do 22.04.2022

Vážení občania,

v rámci prípravy Programu rozvoja obce Dunajská Lužná na roky 2023-2030 si Vás dovoľujeme osloviť a zapojiť do prieskumu názorov, ktorý poslúži na zistenie potrieb obyvateľov a ich vnímania súčasného smerovania rozvoja obce.

Chceli by sme Vás požiadať o aktívne zapojenie sa do plánovacieho procesu rozvoja obce, získať od Vás spätnú väzbu a pohľad na to, ako vnímate svoju obec a rovnako aj získať podnety pre rozhodovanie o perspektívnom smerovaní a prioritách obce Dunajská Lužná.

Prieskum je vytvorený elektronicky a je možné ho vyplniť na počítači alebo pomocou smart telefónu či tabletu. Prístup k dotazníku je možný pomocou nasledujúceho webového prepojenia: https://forms.gle/q3rd61eeWJQRM9hd7 alebo prostredníctvom naskenovania QR kódu nižšie.

Papierová verzia dotazníka je k dispozícii na Obecnom úrade Dunajská Lužná na adrese Jánošíkovská 466/7.

Ďakujeme za dôveru a čas, ktorý tomuto prieskumu venujete. Všetky odpovede budú spracované anonymne a údaje, ktoré do dotazníka uvediete, budú slúžiť výlučne za účelom spracovania súhrnných štatistických výstupov.

frame