Obsah

Miestne kultúrne stredisko Dunajská Lužná

Sídlo
Miestne kultúrne stredisko Dunajská Lužná
Námestie sv. Martina 3
900 42  Dunajská Lužná
Kontakty
Meno telefón e-mail pracovná pozícia
Jana Valašíková 0903 999 766 jana.valasikova@dunajskaluzna.sk vedúca MKS
Mgr. Galina Jendželovská     dramaturgia, Lužniansky spravodaj