Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2023

OMAPO, občianske združenie, Dunajská Lužná č. 259

IČO: 31802192

Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2023

Na základe Zmluvy o súčinnosti medzi obcami mikroregiónu Pridunajsko – Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov, Rovinkou  občianskym združením OMAPO Dunajská Lužná zo dňa13.1.2021 o podmienkach spolupráce a vzájomnej súčinnosti pri zabezpečovaní prevádzky sociálneho taxíka a v zmysle dodatku č.2 k uvedenej zmluve zo dňa 15.2.2023, predkladáme správu.

Prepravnú službu sme zabezpečovali vozidlom FIAT TALENTO, ktorého kúpu sme mohli zrealizovať v závere roku 2021, vďaka finančnej podpore zo strany MPSVR SR, ako aj ďalších sponzorov.

 

Celkové zhodnotenie za rok 2023

Za rok 2023 bola prepravná služba poskytnutá v 1063 prípadoch, z toho pre občanov:

 • z Dunajskej Lužnej 686, t.j. 64,5%
 • z Miloslavova 118, t.j. 11,1%
 • z Kalinkova 74, t.j. 7,0%
 • z Hamuliakova 60, t.j. 5,6%
 • z Rovinky 125, t.j. 11,8%

Podľa stanovených kategórií bola služba poskytnutá nasledovne:

 • ZŤP 235, t.j. 22,1%
 • Dôchodcom 752, t.j. 70,7%
 • Inv. dôchodcom 57, t.j. 5,4%                
 • Rodičom s deťmi 19, t.j. 1,8%

Za hodnotené obdobie bolo najazdených 36 377 km, z toho:

Dunajská Lužná 20 442 km, Kalinkovo 3 089 km, Miloslavov 5 507 km,  Hamuliakovo 2 814 km, Rovinka 4 516 km.

Výdavky na prevádzku sociálneho taxíka celkom za rok 2023 predstavujú čiastku 48 324,67 eur.

Štruktúra zdrojov - príjmov za rok 2023  pre o.z. OMAPO – v čiastke 48 324, 67 je nasledovná:

 • obce prispeli 40 055,00, t.j. 82,9%
 • poberatelia služby – klienti  6 983,00, t.j. 14,4%
 • OMAPO o. z. (2% z daní) 1 286,67, t.j. 2,7%   

 

Dunajská Lužná, 09.01.2024

Spracovala: Mgr. Andrea Tesáriková, výkonná riaditeľka a št. zástupkyňa

Za správnosť: Ing. Oľga Reptová, zodpovedná za sociálnu službu