1. rozpočtové opatrenie 2017

Uznesením č. 2017/04-09 zo dňa 28.03.2017 obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2017:

bežné výdavky
Program 4.1.5 - Kompostéry - navýšenie o 30 000,- €
Program 6.6. - Cirkevná materská škola - navýšenie o 24 504,35 €
Program 11.1.18 - Všeobecné služby - navýšenie o 11 300,- €
Program 11.1.27 - Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce - navýšenie 10 300,- € (prijať pracovníka na zberový dvor)
Program 6 Aktivita 5, Materská škola 9.1.3.1 riadok 13 (opravy a údržba budov a objektov) - navýšenie o 87.860,45 €
Program 6 Aktivita 5 Materská škola 9.1.3.1 riadok 19 (odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru) - navýšenie o 7 000,- €

kapitálové výdavky
Výstavba chodníka Školská - navýšenie o 8 800,- €

príjmové finančné operácie
Fond životného prostredia - navýšenie o 30 000,- €

schvalene 1RO - rozpocet 2017 prijmy BEZNE
schvalene 1RO - rozpocet 2017 prijmy KAPITALOVE
schvalene 1RO - rozpocet 2017 vydavky BEZNE
schvalene 1RO - rozpocet 2017 vydavky KAPITALOVE