Príspevok na ubytovanie za odídenca

Kontaktná osoba - dvere č. 9

Mária Kissová

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb  s udelených štatútom dočasného útočiska vyplácajú samosprávy. Vyplácať sa bude do 30. júna 2024. 

Viac informácií: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

Nové informácie k poskytovaniu príspevku za ubytovanie odídenca

Čo potrebujete:

  • osobne odovzdať zmluvu a čestné prehlásenie
  • platný preukaz odídenca

Tlačivá: