Sociálny program

Zahŕňa poskytovanie pomoci pre členov rodiny s neplnoletými deťmi, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

Sociálny program - Centrum pre rodiny v kríze