Dunajská Lužná - história a súčasnosť

Vznik obce

Obec Dunajská Lužná 1. januára 2004 oslávila 30. výročie svojho vzniku. Dňa 1. januára 1974 sa zlúčili tri do tej doby samostatné obce - Nové Košariská, Jánošíková a Nová Lipnica - čím vznikla Dunajská Lužná.

Pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku obce Dunajská Lužná vyšla publikácia Dunajská Lužná - história a súčasnosť:

ktorú Vám ponúkame v pdf formátu - 3,32MB,

prípadne v komprimovanej verzii zip - 2,96MB.