Nápojové kartóny

NÁPOJOVÉ KARTÓNY (TetraPak), resp. viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
sa v našej obci triedia spolu s plastami a obalmi z kovov do žltých vriec, resp. priehľadných (nie čiernych), pri bytovkách do 1100-litrových žltých kontajnerov, prípadne sa odovzdávajú na zbernom dvore.


Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie.

Recyklácia dvoma spôsobmi

 • Prvým spôsobom je tzv. mokrá cesta, pri ktorej sa máčaním oddeľuje papierová hmota od ostatných zložiek. Vírivým rozvlákňovaním sa z nápojových kartónov získa celulózové vlákno. Zvyšky hliníka a polyetylénu je možné využiť priamo v papierňach pri výrobe pary alebo na ohrev vody, zvyšky sa dajú využiť pri výrobe paliet.
 • Druhou možnosťou spracovania je takzvaná suchá forma. Zlisované nápojové kartóny sa drvia na malé fragmenty, pomocou tepla a tlaku následne dochádza k prelisovaniu materiálu a vďaka roztavenému polyetylénu prichádza k spojeniu vlákien s fóliou. Medzi dve takéto dosky sa spravidla pridáva izolant. Dosky sú vzhľadom podobné sadrokartónu a niektoré vlastnosti majú dokonca lepšie – nižšia nasiakavosť a hmotnosť, vyššia pevnosť a pružnosť. Z týchto dosiek je možné vytvoriť celý systém stavebných prvkov – izolačné a obkladové dosky či samonosné panely na rôzne typy priečok a iných konštrukcií.

Čo sa stane s nápojovými kartónmi po ich správnom vytriedení môžete vidieť v tomto videu - https://lnk.sk/tyh0

Využitie po recyklácii

 • stavebná izolácia, palety, noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletný papier, kuchynské utierky.

Ako triediť nápojové kartóny

 • treba ich pred vyhodením vypláchnuť
 • zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím
 • vhadzovať spolu s plastami a obalmi z kovov do žltých priehľadných vriec alebo žltých 1100-litrových kontajnerov
 • vytriediť na zbernom dvore v obci

Do zberu nápojových kartónov PATRÍ

 • nápojové kartóny z mliečnych výrobkov
 • nápojové kartóny z ovocných džúsov
 • nápojové kartóny z vína
 • nápojové kartóny z kávy

Do zberu nápojových kartónov NEPATRÍ

 • nápojové kartóny so zvyškami nápojov

Ukážky recyklátov z nápojových kartónovVKM