Obsah

Kontakty

 

Korešpondenčná adresa

OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Obecný úrad Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7
900 42  Dunajská Lužná

IČO: 00400009

podateľňa/ ústredňa: 02/40259811
telefónny záznamník: 02/40259814
e-mail: info@dunajskaluzna.sk