Obsah

Kontakty

 

Korešpondenčná adresa
OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Obecný úrad Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7
900 42  Dunajská Lužná
IČO: 00400009
Bankové spojenie
Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:    SK21 0200 0000 0000 2552 2112
podateľňa/ ústredňa: 02/40259811
telefónny záznamník: 02/40259814
e-mail: info@dunajskaluzna.sk