Obsah

Kontakty

 

Korešpondenčná adresa

OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Obecný úrad Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7
900 42  Dunajská Lužná

IČO:       00400009

 

Bankové spojenie:

Peňažný ústav:      Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:                       SK21 0200 0000 0000 2552 2112

 

podateľňa/ ústredňa: 02/40259811
telefónny záznamník: 02/40259814
e-mail: info@dunajskaluzna.sk