Kontakty

Korešpondenčná adresa

Obecný úrad Dunajská Lužná

Jánošíkovská 466/7

900 42  Dunajská Lužná

IČO: 00400009

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK21 0200 0000 0000 2552 2112

Kontakt

podateľňa / ústredňa: 02/40259811

telefónny záznamník: 02/40259814

email: info@dunajskaluzna.sk