Kapitálový rozpočet obce Dunajská Lužná a jeho plnenie v roku 2005

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET NA ROK 2005
 
plnenie k 31.12.2005
           
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU v tis. Sk
plán tis. Sk
plnenie tis. Sk
plnenie %
  22 735 10 777 47
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ROZPIS
plán tis. Sk
plnenie tis. Sk
plnenie %
Príjem z predaja pozemkov za školou     11 500 22 0,2
Príjem z predaja kotolne     3 148 3 148 100,0
Príjem z plynární - Stašiniak, Poľná     600 119 19,8
ČOV - ekvivalenty     700 922 131,7
Príspevky na IS     1 000 779 77,9
Združené finančné prostriedky IS - Zelená ul.     502 502 100,0
Príjem z FNM - energetika     4 685 4 685 100,0
Rekonštrukcia telocvične ZŠ     400 400 100
Ihrisko     200 200 100,0
           
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU v tis. Sk
plán tis. Sk
plnenie tis. Sk
plnenie %
  15 860 6 821 43
SPRÁVA ÚRADU
dotácia
združené
obec
plnenie tis. Sk
plnenie %
Rekonštrukcia budovy obecného úradu 4 685     1 272 27,2
Stacionár - požiarne schody     150 87 58,0
Nákup počítačov     150 38 25,3
CESTNÁ DOPRAVA       plnenie tis. Sk
plnenie %
Projektová dokumentácia - doprava I/63     450 384 85,3
Projekty-otvor.nových ulíc -prístavba OcU     100 93 93,0
Komunikácia Za záhradami - združené   500 1 000    
Komunikácia Kelemen     300    
Komunikácia za Plačkovými - Nová - združené   450   544 120,9
ROZVOJ OBCE       plnenie tis. Sk
plnenie %
Inžinierske siete Stašiniak - elektro     573 592 103,3
Inžinierske siete - kanalizácia Zelená ulica     502 502 100,0
Privádzač do ATS - rekonštrukcia     1 000 244 24,4
Autobusové zastávky 4-Pneuservis,Miloslavovská     300 45 15,0
Verejné osvetlenie - gen.rekonštrukcia     200 67 33,5
MR v nových uliciach a nájomné domy     300 199 66,3
Vsakovačky a priekopy     300 295 98,3
Dopravne značky - sídlisko a spomalovače     300    
Označenie a súpisné čísla ulíc     100    
Trhovisko Nové Košariská     200    
Tréningové ihrisko     100 100 100,0
Cintorín Jánošíková osvetleni,plot,chodník,voda     250 227 90,8
Cintorín N.Lipnica - dokončenie chodníka     250 292 116,8
Zmeny a doplnky k územnému plánu a digitalizácia     600 200 33,3
Park za hrádzou - projekty, realizácia     200 60 30,0
Vykurovací systém v základnej škole     1 500 980 65,3
Budovanie cyklotrasy na hrádzi     800    
Rekonštrukcia telocvične ZŠ     400 400 100,0
Ihrisko     200 200 100,0