Zdravotnícke zariadenia

lekárske zariadenia

Zdravotno-relaxačné centrum 1 a 2
Neštátne zdravotnícke zariadenie spojené s odbornými cvičeniami a relaxom.
TETIS s.r.o.
špecializovaná rehabilitačná nemocnica (v minulosti známa ako Rehabilitačné detské centrum)