Obsah

Fotoprechádzka minulosťou základnej školy

Panely o histórii základnej školy v obci od jej vzniku v roku 1793 boli pripravené na Deň obce 2015 a Školský festival 2015 a 2016, ktorý organizovali Promo activity v spolupráci s obcou a základnou školou.

  1. 222 rokov základého školstva v obci Dunajská Lužná
  2. Od otvorenia slovenskej školy v roku 1945 po rok 1970
  3. Návrat do života ZŠ v 70. rokoch min. storočia
  4. Preplnené triedy ZŠ v 80. rokoch min. storočia
  5. Pohľad do života ZŠ v 90.rokoch min. storočia
  6. Zo života základnej školy po roku 2000
  7. Momenty z otvorenia a ukončania školských rokov
  8. Obrázky zo života žiakov ZŠ Dunajská Lužná
  9. Učitelia a žiaci ZŠ Dunajská Lužná po roku 2000

Panely pripravili: Mária Ducková-Adamcová a Mária Kozová