Školstvo

V obci Dunajská Lužna sa nachádza materská škola, základná škola a základná umelecká škola. Všetky tieto inšitúcie sú samostatnými právnymi subjektmi. Zriaďovateľom škôl a školských zariadení na území obce je Obec Dunajská Lužná.

Základná škola Dunajská Lužná

Školská ulica 257/22

90042  Dunajská Lužná

tel.: 02/45980229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk
webové sídlo: https://www.zsdunajskaluzna.sk/

Materská škola Dunajská Lužná

Brezová ulica 738/27
900 42 Dunajská Lužná

tel.: 02/45980510
e-mail: materskaskola@msdl.sk
webové sídlo: www.msdl.sk

Základná umelecká škola Dunajská Lužná

Školská 257/22
900 42  Dunajská Lužná

tel.: 0911 675 362
e-mail: zus.dunluz@gmail.com
webové sídlo: www.zusdl.sk/

Školská jedáleň Dunajská Lužná

Školská 257/22
900 42  Dunajská Lužná

tel.: 0911 352 444
e-mail: skolskajedalen@zoznam.sk
webové sídlo: www.jedalen.sk