Doprava

V katastrálnom území obce Dunajská Lužná sa nachádza cesta I. triedy, cesty III. triedy, miestne obslužné komunikácie a súkromné účelové komunikácie.

Cesta I. triedy
I/63 Hlavná cesta 
Vlastníctvo: Slovenská republika
Výkon správy: Slovenská správa ciest, a. s.
Cestný správny orgán: Okresný úrad Bratislava, Doprava a pozemné komunikácie
Cesty III. triedy
III/1053 (staré označenie III/0632) Košariská ulica
III/1056 (staré označenie III/0635) Jánošíkovská ulica
III/1055 (staré označenie III/0634) časť Lipnickej ulice (od I/63 po križovatku s Miloslavovskou) a Miloslavovská ulica
III/1057 (staré označenie III/0636) Orechová ulica
III/1058 (staré označenie III/06360) časť ulice Lipnická (úsek od I/63 - Dobré jablká po križovatku Lipnická, Miloslavovská)
  viď. cestné komunikácie v správe RC BA 
Vlastníctvo: Bratislavský samosprávny kraj
Výkon správy: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
Cestný správny orgán: Okresný úrad Senec, Doprava a pozemné komunikácie

Miestne obslužné komunikácie

Agátová ulica časť komunikácie v správe jej vlastníkov, viď. mapa
Brezová ulica  
Čerešňová ulica  
Dlhá ulica časť komunikácie v správe jej vlastníkov, viď. mapa
Dunajská ulica  
Fialková ulica  
Jarná ulica  
Javorová ulica  
Kováčska ulica  
Krajná ulica časť komunikácie v správe jej vlastníkov, viď. mapa
Krátka ulica  
Krížna ulica  
Kvetná ulica  
Kvetoslavovská ulica  
Letná ulica  
Malinová ulica  
Mariánska ulica  
Morušová ulica  
Námestie sv. Martina  
Okružná ulica  
Pekárenská ulica  
Podnikateľská ulica  
Poľná ulica  
Pri hrádzi  
Pri jame  
Pri kniežacích mohylách časť komunikácie v správe jej vlastníkov, viď. mapa
Rekreačná ulica  
Sadová ulica časť komunikácie v správe jej vlastníkov, viď. mapa
Slnečná ulica  
Smreková ulica  
Spojná ulica  
Stromová ulica  
Šalviová ulica časť komunikácie v správe jej vlastníkov, viď. mapa
Školská ulica časť komunikácie v správe jej vlastníkov, viď. mapa
Športová ulica  
Štefánikov park  
Tehelná ulica  
Tichá ulica  
Vodárenská ulica  
Záhradná ulica časť komunikácie v správe jej vlastníkov, viď. mapa
Zámočnícka ulica  
Zdravotnícka ulica  
Zelená ulica  
Vlastníctvo: obec
Výkon správy: obec
Cestný správny orgán: obec
Účelové komunikácie
Obec nezabezpečuje ich údržbu, údržbu je povinný zabezpečiť vlastník.
Agátová ulica časť komunikácie vo vlastníctve a správe obce, viď. mapa
Astrová ulica
Azalková ulica
Bazová ulica
Dlhá ulica časť komunikácie vo vlastníctve a správe obce, viď. mapa
Holubia ulica
Horná ulica
Jabloňová ulica
Krajná ulica časť komunikácie vo vlastníctve a správe obce, viď. mapa
Lipová ulica
Lúčna ulica
Mandľová ulica
Narcisová ulica
Nová ulica
Pekná ulica
Pri kniežacích mohylách časť komunikácie vo vlastníctve a správe obce, viď. mapa
Sadová ulica časť komunikácie vo vlastníctve a správe obce, viď. mapa
Svoradova ulica
Studená
Šalviová ulica časť komunikácie vo vlastníctve a správe obce, viď. mapa
Školská ulica časť komunikácie vo vlastníctve a správe obce, viď. mapa
Úzka ulica
Veterná ulica
Višňová ulica
Záhradná ulica časť komunikácie vo vlastníctve a správe obce, viď. mapa
Vlastníctvo: vlastníci komunikácie
Výkon správy: vlastníci komunikácie
Cestný správny orgán: obec

mapa:

mapa komunikácií na území obce Dunajská Lužná

Aktualizované 27.05.2015