Obsah

Historické, kultúrne a prírodné pozoruhodnosti obce Dunajská Lužná

náučný chodníkBrožúrka "Historické, kultúrne a prírodné pozoruhodnosti obce Dunajská Lužná", je textovým sprievodcom po náučnom historicko-prírodnom chodníku.
Tak ako aj samotný náučný chodník, je výstupom projektu, ktorý obec realizovala v mesiacoch jún až október 2011 s finančným príspevkom získaným z grantového programu Nadácie Orange "Šanca pre váš región 2011".
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie občanov a návštevníkov obce i čitateľov tejto brožúrky, najmä v oblasti prírodnej, historickej a kultúrnej. Obec má ambíciu podporovať vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a prímestskej rekreácie. A práve náučný chodník a ďalšie súvisiace aktivity by mohli obec lepšie zviditeľniť a priblížiť jej návštevníkom najvýznamnejšie miestne kultúrno-historické pamiatky a prírodné hodnoty.
Náučný chodník - pdf
Náučný chodník - zip