Školský autobus

Školský autobus zriadila obec Dunajská Lužná a spustila prevádzku dňa 15.01.2018.
Autobus v súčasnosti prevádzkuje Cestovná kancelária DAKA, s. r. o.

Autobus je zriadený na prepravu len žiakov základnej školy v Dunajskej Lužnej, prioritne pre deti prvého až šiesteho ročníka.

 

Trasa a cestovný poriadok (platný v školskom roku 2023/24):

7:10  Lipnická – Cintorín

7:15  Malinová

7:20  Lipnická – Zvonica

7:25  Sadová

7:26  Lipová

7:30  Jánošíková – cintorín

7:33  Jánošíková – kostol

7:35  Nové Košariská – Pizzeria

7:40  ZŠ 1 (Krížna ulica)

7:40  ZŠ 2 (blok F ZŠ)

Trasa môže podliehať zmenám z dôvodu prebiehajúcich cestných uzáver.

 

Mapa trasy školského autobusu

Trasa školského autobusu