Rozpočet 2014

Uznesením číslo 2014/02-04 zo dňa 25.02.2014 bol schválený programový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2014-2016

Programový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2014-2016 (príloha k uzneseniu č. 2014/02-04 zo dňa 25.02.2014)

Zverejnené (po schválení obecným zastupiteľstvom) dňa: 13. 3. 2014

Uznesením číslo 2013/11-04 zo dňa 17.12.2013 bol schválený rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2014. Rovnakým uznesením obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2015 a 2016.

Schválený rozpočet, bežné výdavky na rok 2014

Schválený rozpočet, bežné príjmy na rok 2014

Schválený rozpočet, kapitálové výdavky na rok 2014

Schválený rozpočet, kapitálové príjmy na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 a roky 2015, 2016 - príjmy

Schválený rozpočet na rok 2014 a roky 2015, 2016 - výdavky

Zverejnené (po schválení obecným zastupiteľstvom) dňa: 18.1.2014

Záverečný účet obce Dunajská Lužná za rok 2014

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Dunajská Lužná k 31.12.2014