Dunajská Lužná mení svoju tvár

Z iniciatívy Komunitného združenia v Dunajskej Lužnej a v spolupráci s obcou Dunajská Lužná bola k 40. výročiu vzniku obce Dunajská Lužná pripravená výstava „Dunajská Lužná mení svoju tvár“. Cieľom výstavy, ktoré bola otvorená na Deň obce 6. septembra 2014, je priblížiť spoluobčanom a návštevníkom obce významné premeny, ktoré sa udiali v posledných desaťročiach v jednotlivých miestnych častiach našej obce, ale aj v rôznych oblastiach nášho života. Výstava pozostáva z 18 tematických posterov, ktorých zostavenie si vyžiadalo veľké množstvo informácií a fotografií z archívov obce, archívu Senior klubu, ktorý sa zbieraniu starých fotografií venuje už 12 rokov, z Pamiatkového úradu SR, archívov ZŠ, MŠ, Poľnohospodárskeho družstva Úsvit a z archívov miestnych spolkov, záujmových organizácií, občianskych združení a iniciatív. Osobitne by sme sa chceli poďakovať za ďalšie cenné osobné informácie a podklady, ktoré nám nezištne poskytli z rodinných archívov naši spoluobčania.

Zoznam tematických posterov, ktoré tvoria výstavu:

Vstupný panel

 1. Miestna časť Jánošíková prešla zmenam
 2. Príbeh „Sídliska pri futbalovom štadióne“ a jeho obyvateľov
 3. Miestna časť Nová Lipnica sa rozrastá
 4. Zmena architektúry domov a ulíc v časti Nové Košariská
 5. Premeny obce – Nové Košariská – ulice včera a dnes
 6. Námestie Sv. Martina – centrum obce Dunajská Lužná
 7. Dedičstvo predkov – kostoly, kaplnky a zvonica – 1. časť, 2. časť
 8. Od jednotriedky k efektívnemu základnému školstvu
 9. 100 rokov práce materských škôl
 10. Stánky kultúrno-spoločenského života prešli 70-ročnou cestou
 11. Zdravotníctvo v našej obci vykročilo správnou nohou
 12. Predajne a obchody menia svoj vzhľad
 13. Vznik a pôsobenie poľnohospodárskeho družstva po súčasné obdobie
 14. Premeny Hornožitnoostrovnej hrádze, polí a vodných plôch
 15. História a súčasnosť využívania unikátneho územia „Jama“
 16. Z histórie a súčasnosti futbalového štadióna v Dunajskej Lužnej
 17. Ukážky premeny parkov, významných stromov a stromoradí
 18. Detské ihriská alebo priestor na oddych pre malých aj veľkých

Výstavu pripravili: Mária Kozová, Mária Ducková-Adamcová, Eva Pavelková a Oľga Reptová