Terénny sociálny pracovník

Dňa 16.05.2016 bol na obecný úrad prijatý terénny sociálny pracovník. Jeho úlohou je vyhľadávať, diagnostikovať a nachádzať riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným postihnutím, pre nevládnych starších ľudí a ich opatrovateľov v rodine. Poskytuje sociálne poradenstvo v krízových situáciách a následne zabezpečuje potrebné sociálne služby. Po dohode s klientom navrhuje formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému. Spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite (obecný úrad, starosta, ZŠ, ZUŠ, ÚPSVR, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie). Svoje aktivity koordinuje s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými organizáciami.

Kontaktná osoba

Mgr. Ingrid Stoličná

tel. č.: 0911 748 027

terénny sociálny pracovník

e-mail: ingrid.stolicna@dunajskaluzna.sk