Plán podujatí v obci Dunajská Lužná 2024

PODUJATIA V OBCI DUNAJSKÁ LUŽNÁ  v roku 2024 
organizované spoločenskými organizáciami, združeniami, športovými klubmi a pod. 

  Názov podujatia Miesto podujatia Organizátor Info

JANUÁR

20.1. Ples OFK MKS OFK p. Janšák
FEBRUÁR
3.2. Farský ples MKS Klub Ostrov p. Buzášiová
0948 097 197
18.2.  Divadelné predstavenie KURNÍKŠOPA MKS, veľká sála DS Šáchor, obec DL

p. Valašíková 
0903 481 590

24.2. Výročná členská schôdza JDS MKS, veľká sála JDS p. Frčková  zdenkafrckova68@gmail.com 
MAREC
22.3. Stretnutie členov a sympatizantov Spolku M.R. Štefánika Klubovňa Reštaurácia OFK o 16 h. Spolok M.R. Štefánika p. Oľga Reptová
31.3. Veľkonočný operný koncert Kostol Povýšenia sv. kríža Obec DL p. Valašíková 
0903 481 590
jana.valasikova@dunajskaluzna.sk
APRÍL
13.4. Deň Rómov MKS Obec DL

p. Valašíková 
0903 481 590
jana.valasikova@dunajskaluzna.sk

21.4. Detské  predstavenie Hanička a Murko MKS Obec DL

p. Valašíková 
0903 481 590
jana.valasikova@dunajskaluzna.sk

30.4. Stavanie mája Námestie sv. Martina od 17 h. Obec DL p. Valašíková 
0903 481 590
jana.valasikova@dunajskaluzna.sk
MÁJ
2.5. Vlastenecká pochôdzka pri 105. výročí Evanjelický kostol a.v. Spolok rodákov M.R. Štefánika Oľga Reptová
0903 959 603
olgareptova@gmail.com
3.5. Deň učiteľov MKS Obec DL p. Valašíková 
0903 481 590
jana.valasikova@dunajskaluzna.sk
8.5. 7. ročník futbalového Turnaja o Pohár M.R. Štefánika štadión OFK celodenný program Spolok rodákov M.R. Štefánika Oľga Reptová
0903 959 603
olgareptova@gmail.com
19.5. Cesta rozprávkovým lesom ihrisko Jama, hrádza celodenný program Aktívna DL, Obec DL,  Centrum Rozárka

www.aktivnaluzna.sk

 

JÚN
1.6. Deň detí ihrisko OFK celodenný program OFK OFK
8.6. Deň rodiny ihrisko Jama celodenný program Obec DL p. Valašíková 
0903 481 590
jana.valasikova@dunajskaluzna.sk
15.6. Športové hry seniorov ihrisko Jama od 9 do 16 h. JDS p. Frčková  zdenkafrckova68@gmail.com 
22.6. Jánske ohne za hrádzou od 18 h. Obec DL p. Valašíková 
0903 481 590
jana.valasikova@dunajskaluzna.sk
AUGUST
  Športový deň obecných klubov mládeže a dospelých OFK celodenný program Obec  
  ZOLO Cup OFK celdenný program Reštaurácia u Martina p. Valašíková
0903 481 590
jana.valasikova@dunajskaluzna.sk

SEPTEMBER

7.9. Deň obce ihrisko Jama celodenný program Obec DL p. Valašíková 
0903 481 590
jana.valasikova@dunajskaluzna.sk
OKTÓBER
12.10. Úcta k starším MKS JDS p. Frčková  zdenkafrckova68@gmail.com
28.10. Regionálne stretnutie k 106. výročiu vzniku 1. ČSR   Spolok rodákov M.R. Štefánika Oľga Reptová
0903 959 603
olgareptova@gmail.com
  Zabíjačka za Mäsiarstvom Lintner Obec a Mäsiarstvo Lintner p. Valašíková 
0903 481 590
jana.valasikova@dunajskaluzna.sk
DECEMBER
1.12. Rozsvietenie vianočného stromu a Mikuláš od 17 h. Obec DL p. Valašíková 
0903 481 590
jana.valasikova@dunajskaluzna.sk
14.12. Vianočné trhy celodenný program Obec DL p. Valašíková 
0903 481 590
jana.valasikova@dunajskaluzna.sk