MŠ Nové Košariská

Dňom 25.04.2023 bola zahájená realizácia stavby „MŠ Nové Košariská“ v našej obci. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci IROP v celkovej výške 1 352 602,97 €, ktorého poskytovateľom je MIRRI SR v zastúpení BSK.

Hlavným cieľom projektu je „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách“.

Celkové náklady stavby budú vo výške 1 102 579,60 €.

MŠ Nové Košariská