Obsah

Obecný úrad Dunajská Lužná

 

Sídlo
Obecný úrad Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7
900 42  Dunajská Lužná
IČO: 00400009

 

Bankové spojenie
Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:    SK21 0200 0000 0000 2552 2112


Kontakty:

Obecný úrad - prízemie
Referát
Meno Č. dverí Telefón e-mail, poznámka
podateľňa, kopírovanie Laura Csomorová 7 02/40259811  
starosta@dunajskaluzna.sk
hospodárska správa a verejné obstarávanie, vývoz odpadu, nálepky a nádoby

Renáta Braxatoris

8 02/40259835 renata.braxatoris@dunajskaluzna.sk
hospodárska správa, údržba zelene, verejné osvetlenie Eduard Kostolány 8 02/40259814 eduard.kostolany@dunajskaluzna.sk
matrika, osvedčovanie, cintoríny Lucia Gažíková 9 02/40259822 lucia.gazikova@dunajskaluzna.sk
evidencia obyvateľstva, pokladňa, osvedčovanie, súpisné a orientačné čísla, sociálne veci Zuzana Mészárosová 9 02/40259818 zuzana.meszarosova@dunajskaluzna.sk
hlavný kontrolór Ing. Stanislav Fekete 10 02/40259827 kontrolor@dunajskaluzna.sk
investičná výstavba, rozkopávky, doprava

 

Ing. Norbert Hudák

 

3

02/40259821

0911 196 505

norbert.hudak@dunajskaluzna.sk

terénny sociálny pracovník Mgr. Ingrid Stoličná zasadacia miestnosť 0911 748 027 ingrid.stolicna@dunajskaluzna.sk
 
Obecný úrad - poschodie 
Referát Meno Č. dverí Telefón e-mail

životné prostredie,  školstvo, "povolenia na
prejazd"

Ing. Jana Dubovcová

12 02/40259820

jana.dubovcova@dunajskaluzna.sk

správa majetku, územný plán, podnikatelia Iveta Hanicová  13 02/40259825

iveta.hanicova@dunajskaluzna.sk

  Magdaléna Hanuliaková 14 02/40259813

magdalena.hanuliakova@dunajskaluzna.sk

dane a poplatky

Mgr. Viera Dikošová

15 02/40259816

viera.dikosova@dunajskaluzna.sk

Ing. Lenka Szárazová lenka.szarazova@dunajskaluzna.sk
sekretariát starostu, mzdová učtáreň Mária Kissová 16 02/40259817 maria.kissova@dunajskaluzna.sk
starosta Ernest Németh 16

02/40259812

starosta@dunajskaluzna.sk

finančná účtovníčka Eva Stoličná 18 02/40259828 eva.stolicna@dunajskaluzna.sk
ekonóm - účtovník, nájomné byty, dotácie Mgr. Rastislav Halan 18 02/40259826 rastislav.halan@dunajskaluzna.sk