Obecný úrad Dunajská Lužná

Obecný úrad Dunajská LužnáSídlo

Obecný úrad Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7
900 42 Dunajská Lužná
Identifikačné číslo (IČO): 00400009

Finančná inštitúcia: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK21 0200 0000 0000 2552 2112
 

Kontakty

Obecný úrad - prízemie

Obecný úrad - 1. poschodie

 • správa majetku, územný plán: Iveta Hanicová
  číslo dverí: 13 | telefón: 02/40259825 | email: iveta.hanicova@dunajskaluzna.sk
   
 • správa majetku, územný plán: Ing. Zuzana Kerkešová
  číslo dverí: 13 | telefón: 02/40259825 | email: zuzana.kerkesova@dunajskaluzna.sk
   
 • organizačný, informačný referát, vzťahy s verejnosťou: Eva Ďungel Roxerová
  číslo dverí: 14 | telefón: 02/40259813 | email: eva.roxerova@dunajskaluzna.sk
   
 • prednosta obecného úradu: Ing. Norbert Hudák
  číslo dverí: 14 | telefón: 02/40259813 | mobil: 0918 632 117 |  email: prednosta@dunajskaluzna.sk
   
 • dane a poplatky, daňové pohľadávky, zaujatie verejného priestranstva: Mgr. Viera Dikošová
  číslo dverí: 15 | telefón: 02/40259816 | email: viera.dikosova@dunajskaluzna.sk
   
 • dane a poplatky, daňové pohľadávky, zaujatie verejného priestranstva: Ing. Lenka Szárazová
  číslo dverí: 15 | telefón: 02/40259816 | email: lenka.szarazova@dunajskaluzna.sk
   
 • sekretariát starostu, personalistika, mzdová učtáreň, školstvo: Mária Kissová
  číslo dverí: 16 | telefón: 02/40259817 | email: maria.kissova@dunajskaluzna.sk
   
 • organizačný, informačný referát, vzťahy s verejnosťou: Mgr. Mária Kotusová
  číslo dverí: 16 | telefón: 02/40259817 | mobil: 0910 334 222 |  email: maria.kotusova@dunajskaluzna.sk
   
 • starosta obce: Ernest Németh
  číslo dverí: 16 | telefón: 02/40259812 | email: starosta@dunajskaluzna.sk
   
 • účtovníctvo, fakturácia, pohľadávky: Eva Stoličná
  číslo dverí: 18 | telefón: 02/40259828 | email: eva.stolicna@dunajskaluzna.sk
   
 • ekonóm - účtovníctvo, rozpočet, dotácie, nájomné byty: Mgr. Rastislav Halan
  číslo dverí: 18 | telefón: 02/40259826 | email: rastislav.halan@dunajskaluzna.sk

Kontakty na stiahnutie Typ: PDF dokument, Velkosť: 158.61 kB