Obsah

Obecný úrad Dunajská Lužná

 

Sídlo
Obecný úrad Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7
900 42  Dunajská Lužná
IČO: 00400009

 

Bankové spojenie
Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:    SK21 0200 0000 0000 2552 2112


Kontakty:

Obecný úrad - prízemie
Referát
Meno Č. dverí Telefón e-mail, poznámka
podateľňa, archív, kopírovanie Laura Csomorová 7 02/40259811

laura.csomorova@dunajskaluzna.sk

starosta@dunajskaluzna.sk

info@dunajskaluzna.sk

hospodárska správa, údržba zelene, výruby, podnikatelia

Renáta Braxatoris

8 02/40259835 renata.braxatoris@dunajskaluzna.sk
správa budov, rozkopávky, revízie, verejné osvetlenie Eduard Kostolány 8 02/40259814 eduard.kostolany@dunajskaluzna.sk
matrika, osvedčovanie, cintoríny, školstvo Lucia Gažíková 9 02/40259822 lucia.gazikova@dunajskaluzna.sk
evidencia obyvateľstva, pokladňa, osvedčovanie, súpisné a orientačné čísla Zuzana Mészárosová 9 02/40259818 zuzana.meszarosova@dunajskaluzna.sk
hlavný kontrolór Ing. Stanislav Fekete 10 02/40259827 kontrolor@dunajskaluzna.sk
investičná výstavba, doprava

Mgr. Iveta Fajnorová

3

02/40259821

0911 196 505

iveta.fajnorova@dunajskaluzna.sk

sociálna agenda, terénny sociálny pracovník Mgr. Ingrid Stoličná zasadacia miestnosť 0911 748 027 ingrid.stolicna@dunajskaluzna.sk
 
Obecný úrad - 1. poschodie 
Referát Meno Č. dverí Telefón e-mail

životné prostredie, odpady, nálepky, nádoby

Ing. Jana Dubovcová

12 02/40259820

jana.dubovcova@dunajskaluzna.sk

správa majetku, územný plán Iveta Hanicová  13 02/40259825

iveta.hanicova@dunajskaluzna.sk

Ing. Lucia Šindlerová lucia.sindlerova@dunajskaluzna.sk
organizačný, informačný referát, vzťahy s verejnosťou Mgr. Mária Kotusová 14

02/40259813

0910 334 222

maria.kotusova@dunajskaluzna.sk

prednosta Ing. Norbert Hudák 14

02/40259813

0918 632 117

prednosta@dunajskaluzna.sk

dane a poplatky, daňové pohľadávky, zaujatie verejného priestranstva

Mgr. Viera Dikošová

15 02/40259816

viera.dikosova@dunajskaluzna.sk

Ing. Lenka Szárazová lenka.szarazova@dunajskaluzna.sk
personalistika, mzdová učtáreň, školstvo Mária Kissová 16 02/40259817 maria.kissova@dunajskaluzna.sk
starosta Ernest Németh 16

02/40259812

starosta@dunajskaluzna.sk

sekretariát starostu Mgr. art. Ľudmila Šestáková 16 02/40259817

ludmila.sestakova@dunajskaluzna.sk

účtovníctvo, fakturácia, pohľadávky Eva Stoličná 18 02/40259828 eva.stolicna@dunajskaluzna.sk
ekonóm - účtovníctvo, rozpočet, dotácie, nájomné byty Mgr. Rastislav Halan 18 02/40259826 rastislav.halan@dunajskaluzna.sk