Podpora domáceho kompostovania v obci Dunajská Lužná

Kompostéry boli pre Obec Dunajská Lužná financované prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, názov projektu: Podpora domáceho kompostovania v Obci Dunajská Lužná, kód výzvy: OPKZP-P01-SC111-2017-23, kód projektu: 310011J593.

Podpora domáceho kompostovania