Obsah

Historické objekty a pamätihodnosti v Dunajskej Lužnej

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 06/2017 o evidencii pamätihodností obce

Doplnené prílohy VZN obce Dunajská Lužná č. 06/2017 o evidencii pamätihodnotí o schválené pamätihodnoti v obci

 

Rímskokatolícky kostol v časti Jánošíková

Rímskokatolícky kostol v časti Jánošíková dal postaviť v roku 1786 opät Daniel Somogyi na mieste gotického kostola z 13. storočia. Dostavaný bol v roku 1797 s patrocíniom Povýšenie sv. Kríža. Kostol získal vzácnu sochu Panny Márie s dieťatkom od mníchov z kláštora Celldömölk, ktorí utekali pred Turkami. Do roku 1975 bol aj pútnickým kostolom, púte boli obnovené v roku 1995.

Súčasná podoba rímskokatolíckeho kostola Lurdská jaskyňa pri rímskokatolíckom kostole z roku 1928
Súčasná podoba rímskokatolíckeho kostola Lurdská jaskyňa pri rímskokatolíckom kostole z roku 1928
   
Oltár rímskokatolíckeho kostola Detail oltára rímskokatolíckeho kostola
Oltár rímskokatolíckeho kostola Detail oltára rímskokatolíckeho kostola
 
Chór rímskokatolíckeho kostola a varhany
Chór rímskokatolíckeho kostola a varhany

Kaplnka svätého Martina v časti Nové Košariská

K neoddeliteľným pamiatkam obce patril do roku 1984 rímskokatolícky gotický kostol sv. Martina, postavený v prvej polovici 13. storočia, ktorý bol v roku 1770 prestavaný na barokový. V roku 1854 vyhorel spolu s celou dedinou. Zachovalo sa iba presbytérium (miesto pri hlavnom oltári kostola). Na jeho mieste stojí kaplnka sv. Martina.

Kaplnka svätého Martina v Nových Košariskách Interiér kaplnky svätého Martina
Kaplnka svätého Martina v Nových Košariskách Interiér kaplnky svätého Martina

Evanjelický kostol v časti Nové Košariská

Evanjelický kostol bol postavený v roku 1814 v klasicistickom štýle. V roku 1999 sme si pripomenuli 185. výročie posviacky chrámu.

Evanjelický kostol s bustou M. R. Štefánika Interiér evanjelického kostola
Evanjelický kostol s bustou M. R. Štefánika Interiér evanjelického kostola

fara fara2


Zvonica v časti Nová Lipnica

V roku 1864 bola v neogotickom slohu postavená zvonica v časti Nová Lipnica. V minulosti slúžila na ohlasovanie času obeda, živelných pohrôm a pod.

Zvonica v Novej Lipnici z roku 1864
Zvonica v Novej Lipnici z roku 1864

Pripravili:

foto: J. Mertuš, R. Műller, archív obce
web spracovanie: P. Schauer