Obsah

Späť

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft v mesiaci september 2022

 

Rafinéria Slovnaft tento mesiac pokračuje v štandardnej prevádzke. Viac informácií  o plánovaných činnostiach v septembri 2022 a ich vplyvoch nájdete v priloženej pravidelnej informácii. Výsledky merania hluku za uplynulý mesiac majú informatívny charakter.

V prípade zmien bude harmonogram plánovaných činností aktualizovaný v aplikácii Sused Slovnaft, ako aj na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/

 

Vyvesené: 5. 9. 2022

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť