Obsah

Späť

Informácie k príspevkom za ubytovanie cudzincov podľa zákona o azyle za mesiac september 2022

 

Na stránke Ministerstva vnútra SR (https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie ) sú zverejňované aktuálne informácie k vyplácaniu týchto príspevkov za ubytovanie.

Príspevky za mesiac september 2022 sa vyplácajú ešte v nezmenených sumách:

  1. vlastníci  bytov a rodinných domov vo výške:  8 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov 4 eurá za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov,
  2. Ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/ak nepodnikajú v oblasti ubytovacích služieb/ a obce a vyššie územné celky/ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/, majú nárok na príspevok vo výške:                       12 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov a 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Výkazy za mesiac september 2022, vrátane prípadných opravných výkazov za predchádzajúce mesiace, sú ubytovatelia obciam/mestu povinní predložiť do 7. októbra 2022.

Obce/město, všetky výkazy, vrátane opravných,  zosumarizujú do jednotného prehľadu  a zašlú na Okresný úrad Senec do 17. októbra 2022 cez e-slovensko.sk.

Okresný úrad Senec a Ministerstvo vnútra SR po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci/mestu do konca kalendárneho mesiaca; t. j. do 31. októbra.

Obec/mesto vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Zároveň Vás informujeme že Nariadením Vlády SR č. 315/2022 zo dňa 24.09.2022 (viď príloha e-mailu) sa poskytovanie tohto príspevku predlžuje až do 28.februára 2022 a výška príspevku sa zvyšuje od 1.10.2022 z 8€ na 10€, zo 4€ na 5€ a zároveň sa navyšujú adekvátne aj maximálne limity.

Tieto vyššie príspevky sa premietnu až vo výkazoch podávaných v mesiaci november 2022 za mesiac október 2022. Informácie k novým výkazom  Vám poskytneme hneď ako Ministerstvom vnútra SR v nich zapracuje nové vzorce, sumy a dátumovníky.

ZZ_2022_315_20221001_príspevky od 1.10.2022 (189.19 kB)

ZZ_2022_218_20221001 (205.61 kB)

 

Vyvesené: 4. 10. 2022

Dátum zvesenia: 31. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť