Obsah

Späť

Oznam – emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie

Vyvesené: 4. 10. 2022

Dátum zvesenia: 30. 10. 2022

Späť