Zmeny pri poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

Príspevok na ubytovanie

Poskytovanie príspevkov za mesiac marec 2024:

Príspevok za ubytovanie odídenca v bytoch a rodinných domoch sa bude poskytovať vo výške 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca bez ohľadu na vek odídenca.

Ak ide o ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ak sa ubytovanie neposkytuje na základe oprávnenia podľa živnostenského zákona (ubytovanie poskytujú právnické osoby), alebo ak obce a vyššie územné celky ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, výška príspevku predstavuje nezmenených

  • 12 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  • 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Výkazy pre marec 2024 platné k dátumu 5.3.2024 sú dostupné na stránke: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie.

Zároveň Vás informujeme že Vláda SR predĺžila poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca najdlhšie do 30. júna 2024.

(linky: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-6&sprava=vlada-schvalila-zmeny-v-poskytovani-prispevku-za-ubytovanie-odidencov-z-ukrajiny, alebo https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/59/20240401)

To znamená, že poskytovanie príspevkov za mesiac apríl 2024 bude nasledovné:

Príspevok za ubytovanie odídenca v bytoch a rodinných domoch sa bude poskytovať vo výške 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca bez ohľadu na vek odídenca.

Ak ide o ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ak sa ubytovanie neposkytuje na základe oprávnenia podľa živnostenského zákona (ubytovanie poskytujú právnické osoby), alebo ak obce a vyššie územné celky ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, výška príspevku predstavuje 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca bez ohľadu na vek odídenca.

V najbližších dňoch budú zverejnené aj nové upravené výkazy, ktoré budú automaticky prepočítavať sumu za noc z 12€ na 6€ a budú sa používať až od mesiaca máj 2024 za apríl 2024.

Dátum vloženia: 26. 3. 2024 14:23
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 3. 2024 14:44
Autor: Mgr. Mária Kotusová