Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft v mesiaci apríl 2024

Začiatkom mesiaca budú pokračovať činnosti v petrochemickej časti rafinérie a to nábeh už odstavených výrobných jednotiek.

Kompletný kalendár a viac informácií: Vplyv rafinérie Slovnaft - apríl 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 351.81 kB

V prípade neplánovaných činností, ktoré budú mať vplyv na život obyvateľov okolitých mestských častí bude rafinéria operatívne informovať. V prípade zmien bude harmonogram plánovaných činností aktualizovaný v aplikácii Sused Slovnaft a na stránke https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/

Dátum zvesenia: 30. 4. 2024 Zodpovedá: Mgr. Mária Kotusová