Reakcie

Reakcie - naši klienti

Služby sociálneho taxíka občianskeho združenia OMAPO, ktoré zabezpečuje prepravu klienta- resp. pacienta od jeho domova na určené miesto vyšetrenia, odkiaľ ho po patričnom ošetrení – dovezie späť domov, využívam od čias ich zriadenia.
Je to vynikajúca služba chorým, invalidom, pacientom po operáciách a seniorom, ktorí už nezvládajú, resp. ťažko zvládajú bežné dopravné prostriedky.
Preto touto cestou by som  chcela vyjadriť svoju spokojnosť a poďakovanie kompetentným pracovníkom, ktorí túto službu zriadili, i tým, ktorí v nej pracujú, lebo takto pomáhajú zlepšovať kvalitu života mnohým pacientom.

Pripomienky/ závery:
Sociálny taxík - prepravná služba

  • je to veľmi potrebná a dôležitá pomoc pre starších, invalidných a chorých ľudí – preto rozhodne pokračovať v nej, prípadne služby aj rozšíriť
  • pokiaľ to finančné zdroje dovolia,zabezpečiť vozidlo s vôčším odpružením. Pre pacientov postihnutých ochorením chrbtice, je súčasné vozidlo veľmi tvrdé – cítiť všetky jamy a výtlky našich ciest.
  • s ochotou a pomocou zainteresovaných pracovníkov tejto služby, možno vyjadriť spokojnosť a úprimné poďakovanie.

Jarmila Podmanická, Miloslavov – Alžbetin Dvor

Poďakovanie klientov

Vážení členovia občianskeho združenia OMAPO!

Chcela by som Vám touto cestou poďakovať za to, že môžem podľa potreby využívať prepravnú službu, ktorú prevádzkujete. Pomáha a uľahčuje  mi táto služba  život pri vybavovaní vecí ohľadom môjho zdravotného stavu ako aj vybavovanie zdravotných pomôcok, či úradných záležitostí atď. Keď potrebujem zavolám dispečerke prepravnej služby,, presne sa dohodneme kedy a kam potrebujem ísť a v stanovenom čase čakám na pána vodiča, ktorý poskytuje, ak je to potrebné aj sprievodcovské služby. Som vďačná, že myslíte aj na skôr narodených, ktorí už potrebujú pomocnú ruku (máte ju aj vo Vašom logu-na nálepke na aute) ku kvalitnejšiemu životu v období jesene života.

Ďakujem  Anna Barančíková, Alžbetin Dvor - Miloslavov