Cenník inzercie a reklamy v obecnom periodiku

Príloha č. 1 k Štatútu OP

Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej na 5. OZ 2012 konanom dňa 29.05.2012 schválilo poplatky za zverejnenie inzercie a reklamy v obecnom periodiku

Plošná inzercia:

1 strana formát A4 plnofarebné vyhotovenie …............................. 100,00 €

1 strana formát A4 čiernobiele vyhotovenie  …...............................  90,00 €

½ strany formátu A4 plnofarebné vyhotovenie  …........................... 50,00 €

½ strany formátu A4 čiernobiele vyhotovenie  …............................  40,00 €

¼ strany formátu A4 plnofarebné vyhotovenie  …..........................  25,00 €

¼ strany formátu A4 čiernobiele vyhotovenie  …............................  20,00 €

⅛ strany formátu A4 čiernobiele vyhotovenie  …............................ 10,00 €

Slovná (riadková) inzercia: jeden riadok (do 68 až 72 znakov) ....... 1,00 €