Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia predseda
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie a eurofondy Ľubomír Šesták
Komisia výstavby, územného plánovania a verejného poriadku Ernest Németh
Komisia pre životné prostredie a dopravu František Stareček
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, opatrovateľskej služby Ing. Eugen Oltus
Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport RNDr. Peter Paľaga