Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia predseda
Komisia pre financie, majetok, investície a eurofondy PhDr. Matúš Baráth, PhD.
Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a dopravu Ing. Marián Kučera
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva MUDr. Mgr. Miroslava Hercová
Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport RNDr. Peter Paľaga
Komisia pre digitalizáciu, služby a komunikáciu Ing. Peter Gajdošech