Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia predseda
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie a eurofondy Ing. Milan Lodňánek
Komisia výstavby, územného plánovania a verejného poriadku Ernest Németh
Komisia pre životné prostredie a dopravu František Stareček
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, opatrovateľskej služby Ing. Eva Takáčová
Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport PaedDr. Juraj Jánošík